Vet mer om fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning är en god investering under rätt förutsättningar. Det passar givetvis inte alla, och totalförvaltning är till exempel sällan ett bra alternativ för mindre föreningar. För större föreningar, utan särskild kompetens i styrelsen, så kan totalförvaltning dock vara en god väg att gå. Finns redan viss kompetens i styrelsen inom till exempel ekonomi, går det bra att enbart anlita fastighetsförvaltning för den tekniska delen av arbetet.

Som fastighetsägare eller bostadsrättsförening har man mycket att tänka på. Fastighetsförvaltning kräver tid, energi och omsorg för att det ska bli rätt. När så sker, så får fastigheten ett långsiktigt mål, med lämpliga åtgärder som regelbundet vidtas för att dessa mål ska nås.

God fastighetsförvaltning är även ett måste för att gästerna ska trivas. Trots allt är det just det som är huvudsaken. För att trivseln ska vara god krävs att fel snabbt anmäls, granskas och åtgärdas. Vidare krävs ett förebyggande arbete för att fastighetens installationer ska fungera på rätt sätt. Exempel på en sådan installation är hissen, som kräver regelbundna inspektioner och god tillsyn. Trots allt är det fastighetsägarens ansvar att se till att de boende inte utsätts för några risker när de vistas i lokalerna.

Något som upplevs som särskilt besvärande av många fastighetsägare är den affärsmässiga och ekonomiska delen av förvaltningen. Utan tidigare erfarenhet innebär det ganska svåra uppgifter, som kräver mycket tid och energi att genomföra. Att slippa pappersarbete och kontakt med Skatteverket, myndigheter och fordringsägare är en av anledningarna till att många väljer att anlita en extern aktör för sin fastighetsförvaltning.

Ofta delar man upp förvaltningen i två olika områden – det ekonomiska och det tekniska. Samtidigt finns fler aspekter att ta hänsyn till. Ska du ta kontakt med ett förvaltningsbolag så kan det vara bra att känna till vad de innebär.

  • Fastighetsservice innebär helt enkelt att man tillgodoser de service- och skötselbehov som fastigheten har. Anlitar du fastighetsförvaltning stockholm för detta har de ofta en bastjänst där allt nödvändigt arbete ingår.
  • För att fastighetsdriften ska optimeras krävs ansträngningar. Till exempel i form av energioptimering, bearbetning av driftstatistik samt förbättring av inomhusklimatet.
  • Teknisk förvaltning. Teknisk förvaltning innebär att man arbetar efter en underhållsplan, som ska finnas för alla fastigheter. Planen kan bearbetas och förändras med tidens gång.
  • Ekonomisk förvaltning. Det är främst den ekonomiska biten som många fastighetsägare anser vara betungande. En fastighetsförvaltning kan ta hand om detta område helt och hållet (nåja, nästan), så att fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen kan lägga energi på andra saker.